ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΟΝΕΩΝ

Στόχος των ομάδων αυτών είναι με την καθοδήγηση του ειδικού ψυχολόγου-συμβούλου οικογένειας. Επιδιώκεται η ανταλλαγή εμπειριών, σκέψεων και προβληματισμών των γονέων που είναι ευαισθητοποιημένοι στη σωστή λειτουργία των οικογενειακών τους σχέσεων. Προσφέρεται η πρακτική και συναισθηματική στήριξη και η επίλυση δυσλειτουργίων όσον αφορά τις σχέσεις μέσα στην οικογένεια.

                                                                                      

                                                                        ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ

Ο συμβουλευτικός ψυχολόγος εστιάζεται στην ανεύρεση διεξόδων αναζητώντας τα πρότυπα στα οποία στηρίζεται η δομή της σχέσης του ζευγαριού. Διερευνά θέματα όπως αντιμετώπιση κρίσεων, λήψη αποφάσεων, επίλυση συγκρούσεων, βελτίωση διαπροσωπικών σχέσεων, αλλά  και ανάπτυξη αυτογνωσίας  βασισμένης σε μια σχέση αποδοχής, σεβασμού και εμπιστοσύνης . Στόχος της συμβουλευτικής ζευγαριών είναι να δώσει στο ζεύγος ευκαιρίες να επεξεργαστούν θέματα, με σκοπό να ζήσουν μια πιο ικανοποιητική ζωή.