ΟΜΑΔΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η ομάδα επικεντρώνεται στο εδώ και τώρα, με συχνές αναφορές στο παρελθόν. Εστιάζει την προσοχή της στην σημαντική για την θεραπεία τετραλογία, των σωματικών αισθήσεων, των συναισθημάτων, των σκέψεων και της συμπεριφοράς, με έμφαση στην απόδοση της ρεαλιστικής πραγματικότητας και αντίληψης των καταστάσεων.

                                                          Ομαδική Ψυχοθεραπεία (Ομάδα Αυτογνωσίας)

Απευθύνετε σε ενήλικες που θέλουν να γνωρίσουν και να αποδεχτούν τον εαυτό τους με την βοήθεια και αλληλεπίδραση της ομάδας και να βελτιώσουν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις μέσα στην οικογένεια, με τους συντρόφους, συναδέλφους κτλ.

Η ομάδα αυτογνωσίας διευκολύνει την έκφραση συναισθημάτων, επιθυμιών και σκέψεων ώστε το άτομο να έρχεται σε επαφή με τις πραγματικές του ανάγκες, οι οποίες γίνονται αποδεκτές από τα μέλη της ομάδας, καθοδηγώντας το στην επίτευξη των στόχων του. Κάθε ομάδα εμπεριέχει θέματα που η ίδια επιλέγει να αναπτύξει-εξετάσει. Τα θέματα που συζητιούνται δεν καθορίζονται από τον ψυχολόγο-συντονιστή, αλλά ανακύπτουν αυθόρμητα από τα ίδια τα μέλη της. Συχνά το αντικείμενο της ψυχοθεραπευτικής διαπραγμάτευσης και αντιμετώπισης περιλαμβάνει θέματα όπως η Κατάθλιψη, οι Διατροφικές Διαταραχές, οι Εξαρτήσεις, η Κακοποίηση, ο Αυτοτραυματισμός, το Πένθος, η μοναξιά, η απόρριψη, η ντροπή κ.α.

Οι άνθρωποι που αποφασίζουν να συμμετέχουν σε μια ομάδα μοιράζονται με τα υπόλοιπα μέλη της ψυχοθεραπευτικής ομάδας τα προσωπικά θέματα που αντιμετωπίζουν στη ζωή τους. Για παράδειγμα, ένα μέλος μπορεί να επιλέξει να μοιραστεί γεγονότα,με ποιον τρόπο ανταποκρίθηκε σ’ αυτά, τα συναισθήματα και τις σκέψεις του για γεγονότα που συνέβησαν σε προηγούμενες συνεδρίες της ομάδας, και να τα συσχετίσει με θέματα που τέθηκαν από άλλα μέλη, ή από τον συντονιστή της ομάδας. Άλλα μέλη μπορεί να ανταποκριθούν στα ζητήματα που φέρνει ένα μέλος, να του δώσουν ανατροφοδότηση, κουράγιο, να το στηρίξουν ή να του ασκήσουν επικοδομητική κριτική, ή απλά να μοιραστούν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους με αφορμή τα λόγια του προηγούμενου μέλους.

Τα άτομα που συμμετέχουν στην ομάδα συνειδητοποιούν ότι υπάρχουν κι άλλοι άνθρωποι που νιώθουν παρόμοια μαζί τους, και τελικά αισθάνονται ανακούφιση γιατί βλέπουν πως δεν είναι μόνοι τους κι αβοήθητοι με το πρόβλημα που τους απασχολεί.

                                                                         Δεοντολογία – Απόρρητο

Η θεραπευτική σχέση διέπεται από κανόνες δεοντολογίας που εξασφαλίζουν τον αληλλοσεβασμό, την εχεμύθεια και την αποτελεσματική διεξαγωγή της θεραπείας. Τα στοιχεία σας καθώς και το περιεχόμενο συνομιλιών και συνεδριών καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο και απαγορεύεται να κοινοποιηθούν σε τρίτα πρόσωπα χωρίς τη δική σας ρητή έγκριση. Το απόρρητο αίρεται (δηλ.παύει να ισχύει) στις περιπτώσεις που ο θεραπευόμενος απειλήσει να βλάψει τον εαυτό του ή κάποιον άλλον και όταν η ακεραιότητα ενός παιδιού διακυβεύεται.

Πιθανές ερωτήσεις

   1. Ποιός μπορεί να συμμετέχει σε μια Ψυχοθεραπευτική Ομάδα;
 •  Σε μια θεραπευτική ομάδα μπορούν να συμμετέχουν ενήλικες κάθε ηλικίας, γυναίκες & άνδρες, που βίωσαν στο παρελθόν ή βιώνουν σ’αυτή τη φάση της ζωής τους ένα θέμα/πρόβλημα το οποίο θέλουν να επεξεργαστούν, ή μπορεί απλά να επιδιώκουν την προσωπική τους αυτο-βελτίωση, αυτογνωσία και αυτοανάπτυξη.
 •  Οι συμμετέχοντες/ συμμετέχουσες δεν χρειάζεται να παρουσιάζουν κάποια συγκεκριμένη συναισθηματική δυσκολία -για την οποία χρειάζεται να αναζητήσουν βοήθεια- προκειμένου να γίνουν δεκτοί/ δεκτές σε μια ψυχοθεραπευτική ομάδα αυτογνωσίας.
 • Τα μέλη της ομάδας αν και δεν είναι απαραίτητο να κάνουν, ή να έχουν κάνει στο παρελθόν ατομική ψυχοθεραπεία, συνήθως βοηθάει πολύ εάν παρακολούθησαν στο παρελθόν, ή συμμετέχουν τώρα σε ατομική ψυχοθεραπεία.

   2. Ποιοι Κανόνες διέπουν την  Ομαδική Ψυχοθεραπεία;

 • Τα μέλη της ομάδας συγκεντρώνονται μια φορά την βδομάδα
 • Στην ομάδα μπορούν να συμμετέχουν από 4 έως 8 άτομα
 • Όσο πιο αποκαλυπτικοί και ειλικρινείς είστε μέσα στις ομαδικές συνεδρίες, τόσο περισσότερο θα βοηθηθείτε από την ψυχοθεραπευτική δουλειά.
 • Οι πληροφορίες που φέρνετε στις συνεδρίες της ομάδας θα είναι απόλυτα εμπιστευτικές από τον Ψυχολόγο, και από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.
 • Από την δική σας πλευρά, θα βοηθούσε την προσωπική σας πορεία μέσα στην θεραπευτική διαδικασία, εάν αποφύγετε να συζητάτε το περιεχόμενο των συνεδριών με άτομα εκτός ομάδας (π.χ.φίλους, σύντροφο, συγγενείς), όχι όμως και για το πώς νιώθετε μέσα στην ομαδική διαδικασία.

Ομάδες που λειτουργούν

 • Ομάδα με θέμα κατάθλιψη
 • Ομάδα με θέμα συγγενών ατόμων με διαγνωσμένη ψυχιατρική διαταραχή
 • Ομάδα πένθους
 • Ομάδα αυτοτραυματισμού
 • Ομάδα Διατροφικών Διαταραχών