Ψυχολογική Αξιολόγηση και Ψυχομετρικές Δοκιμασίες (Τέστ)


Αντικείμενο της Ψυχολογικής Αξιολόγησης είναι η εύρεση και η εφαρμογή αξιόπιστων μεθόδων, με τις οποίες μπορούμε να διαπιστώσουμε τις ποικίλες ιδιότητες και ικανότητες των ατόμων. Εξειδικευμένα ψυχομετρικά τεστ χρησιμοποιούνται από τον συμβουλευτικό ψυχολόγο, με σκοπό να διερευνηθεί η προσωπικότητα του ατόμου, η ύπαρξη ψυχοπαθολογίας και η εκτίμηση νοητικού δυναμικού.
Συνήθως η αξιολόγηση αυτή μπορεί να ζητηθεί από έναν ψυχίατρο ή συνάδελφο ψυχικής υγείας, από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή από την οικογένειά του. Ο σκοπός της είναι να βοηθήσει στην επιλογή της καταλληλότερης θεραπείας.
Η ψυχολογική αξιολόγηση  συνήθως περιλαμβάνει τη λήψη ιστορικού, έναν μικρό αριθμό(1-2) συνεδριών που ορίζει ο Συμβουλευτικός Ψυχολόγος και τη διεξαγωγή συγκεκριμένων ψυχομετρικών τεστ. Ενδεικτικά αναφέρονται :
  •  Α' Τεστ Σχολικής Ετοιμότητας
  • MMPI, TAT- Αξιολόγηση Προσωπικότητας
  • EAT -Διαγνωστικό Τεστ Διαταραχών Διατροφής
  • 16 PF - Τest Προσωπικότητας
  • BDI- Beck Depression Inventory (Κατάθλιψη)
  • STAI- Αγχώδεις Διαταραχές
  • SASSI- Εξαρτήσεων, Αλκοολισμού
  • SCL-90 Ελεγχος Συμπτωματολογίας

  

                                              ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ προς Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας

Οι εποπτείες μας αφορούν ψυχολόγους,ψυχοθεραπευτές και άλλους επαγγελματίες ψυχικής υγείας καθώς και τελειόφοιτους- μεταπτυχιακούς φοιτητές Ψυχολογίας, κοινωνικούς λειτουργούς, λογοθεραπεύτες και εργοθεραπευτές.
Προϋπόθεση συμμετοχής στις εποπτείες είναι η επαφή των εκπαιδευομένων με πελάτες/ασθενείς είτε στο πλαίσιο πρακτικής εξάσκησης είτε μέσα από την άσκηση του επαγγέλματός τους. Οι εποπτείες είναι ατομικές ή ομαδικές.
Οι εποπτείες αυτές έχουν σαν βασικό σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών για την πορεία της θεραπείας κλινικών περιστατικών, καθώς και την καθοδήγηση από τον επόπτη στην κλινική πράξη και στο θεωρητικό υπόβαθρο στο οποίο βασίζεται η θεραπευτική σχέση.
Στην ατομική εποπτεία ο εποπτευόμενος έχει τη δυνατότητα να αναλύσει τα κλινικά περιστατικά του σε βάθος μέσα από μία κατ΄ιδίαν σχέση με τον επόπτη του, ο οποίος διαθέτει όλον τον απαιτούμενο χρόνο στον ίδιο. Μέσα από την ομαδική εποτεία από την άλλη, δίνεται η δυνατότητα για ανταλλαγή απόψεων μέσα στην ομάδα και ο πλουραλισμός σκέψεων και προσεγγίσεων που εκφράζεται από τους άλλους συναδέλφους.

Oι ομάδες δεν ξεπερνούν τα 5 άτομα, ώστε να διασφαλίζεται η καλή λειτουργία της εποπτείας.