Ψυχο-Εκπαιδευτικά   Σεμινάρια

  • Διαχείριση Άγχους
Στόχος του σεμιναρίου είναι η απόκτηση μιας ολοκληρωμένης αντίληψης της έννοιας ‘Άγχος’, η ερμηνεία των συμπτωμάτων και πώς επηρεάζει αρνητικά την καθημερινότητα μας. Έμφαση θα δοθεί στη Διαχείριση του Άγχους με την εκπαίδευση σε συγκεκριμένες τεχνικές.

  • Διαχείριση Θυμού
Στόχος αυτού του σεμιναρίου είναι η απόκτηση μιας ολοκληρωμένης αντίληψης της έννοιας ‘θυμός’, η ερμηνεία των αιτιών και  πώς επηρεάζει θετικά και αρνητικά την καθημερινότητα μας. Βάση θα δοθεί στις τεχνικές διαχείρισης του θυμού και στην επικοδομητική έκφραση του ‘παρεξηγημένου’ αυτού συναισθήματος.
  • Διεκδικητικότητα
Στόχος του σεμιναρίου είναι η απόκτηση μιας ολοκληρωμένης αντίληψης της έννοιας ‘Διεκδικητικότητα και Διεκδικητική Συμπεριφορά’, η αναγκαιότητα της στις διαπροσωπικές μας σχέσεις για την ανάπτυξη του αυτοσεβασμού και αυτοεκτίμησης. Έμφαση θα δοθεί  στις τεχνικές ανάπτυξης διεκδικητικής συμπεριφοράς και στην έκφραση των δικαιωμάτων μας με ουσιαστικό τρόπο και την οροθέτηση των άλλων.


                                                              
                                                                                                       Ομιλίες  


Δωρεάν Ομιλίες Ψυχοεκπαίδευσης:

Tο Ψυχολογικό Εργαστήρι από το 2010 για 9η συνεχή χρονιά σε συνεργασία με την ΧΑΝΘ προσφέρει στο κοινό της Θεσσαλονίκης  μια σειρά δωρεάν ομιλιών  με θέματα ψυχολογίας και ψυχοεκπαίδευσης στα πλαίσια κοινωνικής προσφοράς και εθελοντισμού. Τα σεμινάρια  απευθύνονται σε όλους όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν  πώς να προσέξουν την ψυχική υγεία τους. Πληρ.: Μέγαρο ΧΑΝΘ Τηλ: 2316001000  email: socialaction@ymca.gr


5 Νοεμβρίου 2018

''Θυμός. Ένα ηφαίστειο έτοιμο να εκραγεί. Διαχείριση.''


7 Ιανουαρίου 2019

'' Η σημαντικότητα της αυτοτέλειας και η ενδυναμωσή της.''


6 Μαίου 2019

'' Όρια. Πού αρχίζω εγώ και τελειώνεις εσύ.''